Vår ambisjon

REINERTSEN New Energy skal bidra til reduserte klimautslipp fra produksjon og bruk av olje og gass.

Vi benytter vår omfattende kompetanse og erfaring til å levere studier, engineering og prosjektledelse innen subsea og prosessanlegg, men med spesielt fokus på redusert CO₂-avtrykk.

Vi vil utvikle lønnsomme prosjekter for våre kunder og ny teknologi innen hydrogen og CCS.

REINERTSEN New Energy har opparbeidet betydelig kompetanse innen hydrogenproduksjon og karbon- fangst og lagring (CCS). Vi vil fortsette å levere prosjekter for utslippsfri produksjon av ren hydrogen fra naturgass.