Vår virksomhet

REINERTSEN New Energy AS utfører engineering, design, planlegging og bygging av olje- og gass-anlegg subsea og topside, inkludert hydrogen produksjonsanlegg og anlegg for karbonfangst og lagring av CO₂ (CCS).

REINERTSEN New Energy AS er en uavhengig leverandør til olje- og gasselskapene, der selskapet utformer konsepter etter kundens spesifikke behov, helst som systemintegrator eller systemarkitekt.

REINERTSEN New Energy AS er en leverandør i hele verdikjeden, fra mulighetsstudier til utførelse og drift.

Prosessanlegg

REINERTSEN New Energy er en multidisiplin engineering- og teknologi-leverandør av prosessanlegg til olje- og gassindustrien, til havs og på land.

Ingeniørkompetanse er hjørnesteinen i vår virksomhet, og vår teknologiske kjernekompetanse er utgangspunktet for gode tekniske og kostnadseffektive løsninger. I tillegg sørger våre ingeniørers kunnskap, erfaring og ferdigheter i prosjektstyring og ledelse for at våre prosjekter leveres i tide og innenfor avtalt budsjett.

Innenfor prosessanlegg jobber REINERTSEN New Energy spesielt inn mot 3 områder

Modifikasjoner av offshore prosessanlegg er en kjernevirksomhet, og våre ingeniører har erfaring fra følgende prosjekter; Maria til Kristin, Oseberg Delta 2, Heidrun LPP, Svalin (Grane), Heidrun LPP, Njord LPP & Hyme, Troll B gassinjeksjon, Morvin og Tyrihans, Heimdal NPG, Oseberg Delta og Skirne Byggve (Heimdal).

Subsea / SURF

REINERTSEN New Energy leverer tjenester innenfor Subsea / SURF-tjenester som inkluderer alle deler fra reservoar, brønnsystemer, subsea produksjonsanlegg, subsea infrastruktur/transport til prosessanlegget.

Reservoar og brønnsystemer er dekket gjennom et langsiktig samarbeid med Prores AS, som er lokalisert i samme lokaler som REINERTSEN New Energy.

REINERTSEN New Energy er en uavhengig leverandør av tjenester til oljeselskapene på følgende områder: