Kompakt, offshore hydrogenproduksjon, med CCS

GASSNOVA har tildelt REINERTSEN New Energy et oppdrag for å studere Kompakt, offshore hydrogenproduksjon, med CCS for renere olje&gass produksjon. Studien gjennomføres som en del av CLIMIT-programmet og dekker alternative former for gassreformering, hydrogen-separasjon og CCS.