Hydrogen- og CCS- studier

REINERTSEN New Energy AS fokuserer på ren hydrogenproduksjon fra naturgass, med CCS. Vi har jobbet på dette feltet siden 2011 og har utviklet slike konsepter for olje-, gass- og energiselskapene.

Datterselskapet HYDROGEN Mem-Tech AS kommer nå inn i kommersialiseringsfasen med sin Palladium-membranteknologi for separering av hydrogen og CO₂. Teknologien blir testet på Equinors metanolfabrikk i Midt-Norge. Teknologien ser ut til å være svært effektiv i forhold til den eksisterende PSA-teknologien, og vil være ideell for CCUS.