Løsninger

Utslippsfri hydrogen- og ammoniakk-produksjon

REINERTSEN New Energy har utviklet konsepter for utslippsfri produksjon av hydrogen fra naturgass eller lettolje med karbonfangst og lagring (CCS). Dette er basert på egenutviklet teknologi kombinert med eksisterende prosesser som gjør det mulig å produsere store volumer hydrogen til en lav kostnad, uten utslipp.

Ammoniakk lages av hydrogen og nitrogen. Dette kan være et alternativt drivstoff i bl.a transport og maritim sektor.

Hydrogen / CCS anvendelse

Storskala, utslippsfri hydrogenproduksjon fra naturgass

Storskala produksjon av hydrogen eller ammoniakk uten utslipp, kan benyttes til utslippsreduksjon innen: