Stillinger

REINERTSEN New Energy AS har en ambisjon om å bidra til reduserte klimautslipp fra produksjon og bruk av olje og gass. Firmaet har opparbeidet betydelig kompetanse innen utslippsfri hydrogenproduksjon, karbonfangst og lagring (CCS).

REINERTSEN New Energy AS er en multidisiplin engineering- og teknologileverandør av prosessanlegg til olje- og gassindustrien, til havs og på land. I tillegg til subsea, rørledninger og prosessanlegg fokuserer firmaet på utvikling av teknologiske løsninger for lav-karbon energiproduksjon fra olje og gass, inklusive fangst og lagring av CO₂.

Prosess / Mekanisk Ingeniør - Lavutslipps løsninger og hydrogen teknologi Åpen søknad