Prosess / Mekanisk Ingeniør - Lavutslipps løsninger og hydrogen teknologi

REINERTSEN New Energy har nylig sikret seg langsiktige rammeavtaler med flere av de internasjonale energi- og gasselskapene, og RENEs nye løsninger for storskala utslippsfri produksjon av hydrogen fra naturgass vurderes for flere større prosjekter.

På grunn av den økende interessen for våre patenterte hydrogenteknologi og lav-utslipps løsninger, ønsker vi å øke bemanningen i Trondheim for videre utvikling.

Oppgaver:

Hydrogenteknologien vil benyttes til bl.a:

Vi ser etter både erfarne og yngre ingeniører som skal være en del av vår avdeling for prosessanleggs. Aktuelle kandidater må være i stand til å forbedre industrielle prosesser for bl.a å redusere utslipp, øke effektiviteten, redusere kostnadene, forbedre bærekraften og maksimere lønnsomheten.

Bli med i et internasjonalt team av erfarne spesialister som har utviklet ny teknologi for utslippsfri produksjon av hydrogen fra naturgass. Vi har kontrakter med mange av de store internasjonale energiselskapene, og markedsfører tjenestene våre internasjonalt. Vi oppfordrer deg til å ta del i det fremvoksende markedet for ren energi og utvikling av ny teknologi for fremtiden. Alle faste ansatte blir invitert til å bli aksjonærer i selskapet

Send søknad til: johan.fredrik.bratt@rein-energy.com