Løsninger

Utslippsfri hydrogenproduksjon

REINERTSEN New Energy har utviklet konsepter for ren hydrogenproduksjon med karbon-fangst og lagring (CCS)

Hydrogen / CCS anvendelse

Storskala, utslippsfri hydrogenproduksjon fra naturgass

Hydrogen produsert i store mengder for:

Hydrogenproduksjon i raffinerier og kjemiske anlegg

Hydrogen produsert i raffinerier og kjemiske anlegg for:

Hydrogenproduksjon for reduksjon av CO2-utslipp fra olje og gassproduksjon (onshore og offshore)

Hydrogen brukes til: