Reinertsen New Energy

View page in english

REINERTSEN New Energy skal bidra til betydelig reduksjon i klimautslipp.

Vi arbeider spesielt med teknologi og anlegg knyttet til utslippsfri produksjon av hydrogen fra naturgass, og karbonfangst og lagring (CCS). Dette vil gi betydelige reduksjoner i utslipp fra husholdning, industri, kraftproduksjon, transport, maritim og offshore virksomhet.

Les om vår ambisjon