Vår ambisjon

REINERTSEN New Energy skal bidra til betydelig reduksjon i klimautslipp

Vi arbeider spesielt med teknologi og anlegg knyttet til utslippsfri produksjon av hydrogen fra naturgass, med karbonfangst og lagring (CCS). Dette er løsninger som vil gi betydelige reduksjoner i utslipp fra husholdning, industri, kraftproduksjon, transport, maritim og offshore virksomhet.

«Naturgass bør omdannes til hydrogen, uten utslipp»

REINERTSEN New Energy har lang erfaring fra store komplekse prosjekter innen olje og gass, og har nå opparbeidet seg betydelig kompetanse innen produksjon og anvendelse av hydrogen i mange sektorer. Vi har ambisjon om å levere Arkitektur og Engineering av hydrogen produksjonsanlegg og hydrogen verdikjeder for store internasjonale kunder.

Vi er prosjekt-eiers betrodde rådgiver og representerer eiers interesser i alle faser av komplekse prosjekter.