Våre verdier

Ambisiøs – Kompetent – Handlekraftig - Ansvarlig

Ambisiøs:

I REINERTSEN New Energy utfordrer vi oss selv og strekker oss lenger. Vi er kreative og tar initiativ til nye og bedre løsninger. Vi er alltid på hugget etter utvikling. Individuell fremdrift, bedriftens fremdrift, teknologisk fremdrift og hvert enkelt prosjekts fremdrift gjør at vi alltid søker å levere beste løsning til rett tid og avtalt pris.

Kompetent:

Vi er gode kolleger med høy kompetanse og bred erfaring. I REINERTSEN New Energy jobber vi sammen i hele verdikjeden. Samspillet av kompetanse gir oss konkurransekraft og gjør oss til en ettertraktet leverandør. Høyt kompetente medarbeidere spiller hverandre gode i tverrfaglige team. Det gir gode og kostnadseffektive løsninger for våre kunder.

Handlekraftig:

Vi er et familieeid firma. Vi mener det betyr korte beslutningsveier og langsiktig strategi. Derfor snur vi oss raskt og iverksetter tiltak med en gang situasjonen krever det. Vi har hele verdikjeden i eget hus, det gir oss oversikt og evne til å handle. Handlekraft til forbedringer og handlekraft til å gripe nye markedsmuligheter.

Ansvarlig:

I REINERTSEN New Energy tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. I vårt arbeid søker vi bærekraftige løsninger hvor vi ivaretar krav til klima, menneskerettigheter og etikk.