Stillinger

REINERTSEN opplever en stor økning i prosjekter i forbindelse med utvikling av verdens største og reneste produksjonsanlegg for hydrogen i Norge. Dette inkluderer også subsea rørledninger for storskala transport av hydrogen, CO2 og naturgass.

REINERTSEN inviterer nå ingeniører med erfaring fra olje &gass og annen industri til å bli med på Norges neste, store industrielle utvikling ved å utvikle løsninger som vil gi store reduksjoner av klimagass-utslipp.

REINERTSEN har langsiktige rammeavtaler med flere internasjonale energi-selskaper og vil over de neste 5 årene videreutvikle bedriften til å bli blant de ledende, uavhengige ingeniør-bedriftene innen hydrogen og CCS, internasjonalt.

REINERTSEN har over de siste 10-12 årene videreutviklet sin 40-årige kompetanse innen olje og gass og posisjonert seg for de store oppgavene som nå kommer som følge av utviklingen innen hydrogen- og CCS-markedet.

På venstre side ser du hva vi søker etter akkurat nå