Kvalitet og sertifikater

REINERTSEN New Energy skal bidra til å skape økte verdier for sine kunder, noe som betyr at vi vektlegger kvalitet i våre leveranser. REINERTSEN New Energy har etablert et styringssystem som er i overensstemmelse med gjeldende lovverk og som tilfredsstiller kravene i ISO 9001. Systemet er sertifisert i henhold til ISO 9001 og gyldig for all vår aktivitet. Styringssystemet er utviklet med bakgrunn i erfaringer fra ulike prosjekter. God etterlevelse av styringssystemet sikrer at REINERTSEN New Energy utfører arbeidsoppgavene sine på en ensartet måte og i henhold til en gjennomarbeidet prosess. Systemet presenterer våre "beste metoder" til enhver tid, bidrar til kontinuerlig forbedring av vår produktkvalitet og bygger opp under vår kvalitetspolitikk.

Sertifikater

REINERTSEN New Energy er ISO 9001 sertifisert av Kiwa.

Leverandørkvalifiseringer

REINERTSEN New Energy er kvalifisert som leverandør i Magnet JQS .