Arbeidsmiljø og Sikkerhet

REINERTSEN New Energy skal være ledende innen HMS. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle god HMS-kultur og sikkerhetsatferd i våre aktiviteter slik at det ikke forekommer ulykker, tap eller skader på mennesker, miljø eller materiell. Vi mener at et systematisk arbeid innen HMS bidrar til bedre effektivitet og lønnsomhet. REINERTSEN New Energy arbeider i henhold til et styringssystem med metoder og prosedyrer innen HMS som skal benyttes av alle medarbeidere. Dette er i samsvar med vår HMS-politikk.

Helse og arbeidsmiljø

REINERTSEN New Energy arbeider for at alle medarbeidere skal trives og at ingen skal ta skade av det arbeidet som utføres. Vi har etablert en fungerende HMS-organisasjon i henhold til lovverket. Organisasjonen inkluderer en HMS&K-avdeling som styrker linjen mellom ledelsen og prosjektene.

Sikkerhet og sikring

Foruten mål om null ulykker, tap eller skader på menneske, materiell og miljø, har REINERTSEN New Energy et mål om at fasiliteter, dokumentasjon og IT-systemer skal være tilfredsstillende sikret. Det gjennomføres aktiviteter for å ivareta riktige arbeidsmetoder og for å rette fokus mot kritiske områder. REINERTSEN New Energy har etablert et beredskapssystem, og det er et grunnleggende prinsipp at enhver ansatt aktivt skal medvirke til oppnåelse av HMS-mål og til videreutvikling av bedriftens styringssystem og HMS-kultur.