Vår historie

REINERTSEN New Energy AS (RENE) og datterselskapet HYDROGEN Mem-Tech AS (HMT) ble etablert av Torkild R. Reinertsen, tidligere eier og administrerende direktør i REINERTSEN AS. Det nye selskapet bygger på Reinertsens stolte historie fra olje og gass, hvor vi gjennom 35 år gjennomførte store komplekse prosjekter for olje- og gasselskapene. Dette dekket engineering, design, planlegging, bygging og installasjon av olje- og gass-anlegg både subsea og topside.

Vi leverte tjenester i hele verdikjeden fra mulighetsstudier til utførelse og drift, og gjennomførte store EPCI-kontrakter samtidig som vi hadde V&M-ansvar på mange av plattformene på norsk sokkel.

Mange av de mest erfarne kollegene har sluttet seg til de nye selskapene. I tillegg har flere spesialister som tidligere jobbet for Equinor og NTNU blitt med i REINERTSEN New Energy.

Erfaringen fra gjennomføringen av olje og gass prosjektene er et viktig grunnlag for satsingen videre hvor vi har en ambisjon om å bidra til reduserte klimautslipp ved produksjon av utslippsfri hydrogen, samt fra produksjon og bruk av olje og gass. I overgangen til nye energiformer benytter vi vår omfattende kompetanse og erfaring til å levere studier, engineering og prosjektledelse innen subsea og prosessanlegg, men med spesielt fokus på redusert CO₂-avtrykk.

Vår erfaring fra både topside og subsea gjør oss i stand til å se hele feltutbyggingsløsningen i sammenheng, og for å finne de mest effektive lav-utslipps løsningene gjør vi typisk følgende vurderinger:

Modifikasjoner av offshore prosessanlegg har vært en kjernevirksomhet, og våre ingeniører har erfaring fra gjennomføring av følgende EPCI-prosjekter; Maria til Kristin, Oseberg Delta 2, Heidrun LPP, Svalin (Grane), Heidrun LPP, Njord LPP & Hyme, Troll B gassinjeksjon, Morvin og Tyrihans, Heimdal NPG, Oseberg Delta og Skirne Byggve (Heimdal).