Prosessanlegg

REINERTSEN New Energy er en multidisiplin engineering- og teknologi-leverandør av prosessanlegg til havs og på land. Organisasjonen har 35 års erfaring fra gjennomføring av store komplekse prosjekter for olje- og gasselskapene, med tjenester i hele verdikjeden fra mulighetsstudier til utførelse og drift. Erfaringen fra store EPCI-kontrakter er meget viktig i utvikling av nye prosesser og nye prosjekter for utslippsfri produksjon av hydrogen eller ammoniakk.

Innenfor prosessanlegg jobber REINERTSEN New Energy spesielt inn mot følgende områder:

Modifikasjoner av offshore prosessanlegg har i mange år vært vår kjernevirksomhet, og våre ingeniører har erfaring fra følgende prosjekter; TCM Mongstad, Unit 800 Mongstad, Grønn diesel for Preem, Maria til Kristin, og Oseberg Delta 2.

Denne kompetansen er et viktig fundament for å tilby ny energi og nye grønne løsninger.