Subsea / SURF / Pipelines

REINERTSEN New Energy leverer engineering tjenester innenfor Subsea / SURF / Pipelines som inkluderer alle deler fra brønnsystemer, subsea produksjonsanlegg, subsea infrastruktur/transport til prosessanlegget.

REINERTSEN New Energy er en uavhengig leverandør av tjenester til oljeselskapene på følgende områder:

Store mengder ren hydrogen og ammoniakk vil bli produsert fra naturgass og lettolje med CCS. Vår kompetanse kan benyttes til lav-utslipps feltutbygginger, produksjon og transport av hydrogen, ammoniakk og CO2.