Blått hydrogen produsert av LNG

Kunde: Hoegh LNG / Plan: 2021

Studie for produksjon av hydrogen basert på gasifisert LNG

Beskrivelse av et anlegg for produksjon av hydrogen fra gassifisert LNG basert på HyPro-Zero prosessen med CO2-fangst.

Anlegget ble utviklet og beskrevet med PFD’er, MEL, layout og et kostnadsestimat. De mulige fordelene med å integrere LNG gassifiseringsprosessen med produksjonsanlegget for hydrogen ble også studert.