Utslippsfri produksjon av blått H2 (HyPro-Zero)

Internstudie / Tidsplan: 2019 - pågår

Intern studie for å utvikle en kostnadseffektiv prosess for produksjon av hydrogen fra naturgass med fokus på maksimal karbonfangsthastighet og minimum CAPEX.

HyPro-Zero-prosessen er patentsøkt og har blitt presentert på flere internasjonale konferanser:

HyPro-Zero er senere utvidet til å være selvforsynt med elektrisk kraft og til å omfatte produksjon av ammoniakk.