Hydrogen produksjon og CO2 fangst ved TBO metanol fabrikk

Kunde: Gasnor / Tidsplan: 2017

Småskala fangst og produksjon av hydrogen fra eksisterende systemer ved Tjeldbergodden metanolfabrikk. Definisjon av prosessanlegg inkludert CCS og estimering av kostnad og tidsplan (CAPEX og OPEX).

Studien inkluderte også identifisering av potensielle lokale hydrogenmarkeder og tilhørende volumer