Hydrogen - skipsløsning - LOHC

Kunde: Gasnor / Tidsplan: 2020

Som en del av ‘Grønt Skipsfartsprogram’ har REINERTSEN New Energy gjennomført en studie for Gasnor for å undersøke muligheten av å bruke LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carrier) som energibærer for hydrogen om bord på et bulkskip. Hensikten med det samlede prosjektet er å utvikle utslippsfritt marint drivstoff.

Studien var basert på bruk av LOHC dehydrogeneringsteknologi levert av Hydrogenious LOHC Technologies GmbH med base i Erlangen, Tyskland. Studien definerte de tekniske kravene for integrering av et LOHC-system om bord på et bulkskip med et typisk elektrisk kraftbehov på 1,0 MWe.

Arbeidsomfanget dekket:

Alternativer for 2 og 3 MWe-enheter ble også diskutert.