Kompressorteknologi for transport av hydrogen i rørledning

Internstudie / Tidsplan: 2020

Detaljert vurdering av mekaniske, ikke-mekaniske og hybride kompressorer. Screeningen vurderte fordeler og ulemper knyttet til kommersiell tilgjengelighet av teknologien. Hensyn til CAPEX, OPEX, effektivitet og utstyrsfotavtrykksstørrelse ble også inkludert i screeningen.

Materialvalg, testing og verifisering ble fremhevet som et av de kritiske temaene.