Ormen Lange Fase 3

Kunde: Shell / Tidsplan: 2018 - pågår

Ormen Lange Fase 3-prosjektet undersøker konsepter for å øke hale-produksjon av Ormen Lange-feltet. De forskjellige konseptene konsentrerer seg om et kompressoranlegg som er installert langs ruten for de to 30 ”eksportrørledningene fra Ormen Lange-feltet. Flere konsepter undersøkes med en lang rekke utfordringer. Arbeidet gir teknisk support og leveranser som kreves for at OLPh3-prosjektgruppen skal møte viktige milepæler og beslutninger. REINERTSEN New Energy har gitt et team omfattende kunnskap om feltarkitektur og undersjøiske komprimeringssystemer inkludert detaljkunnskap fra tidligere Ormen Lange-prosjekter. Arbeidsomfang:

REINERTSEN New Energy gir Shell teknisk støtte til å evaluere spesifikke utfordringer for å styrke konsepter eller i noen tilfeller utelukke dem. De viktigste fagområdene der REINERTSEN New Energy støtter Shell OLPh3-prosjektgruppen er:

Post-FEED fasen vil gjennomføres frem til sommeren 2021 med påfølgende detail engineering. REINERTSEN New Energy vil også få en rolle i «follow-on» fasen som antas å gå ut 2025.