Demo-anlegg for utslippsfri hydrogenproduksjon

Kunde: Equinor / Tidsplan: 2019

Equinor tildelte REINERTSEN New Energy AS en studie for bygging av et stort demoanlegg for ren produksjon av hydrogen fra naturgass. Prosjektet ble foreslått av REINERTSEN i 2018 og er basert på et teknologikonsept utviklet av engineering-selskapet. REINERTSEN samarbeider med NTNU / Sintef og teknologiselskaper i utlandet.

Hensikten med prosjektet er å demonstrere for verden at store mengder hydrogen kan produseres, helt rent og veldig konkurransedyktig fra naturgass. Hvis hydrogen skal bli en energibærer av betydning, må hydrogenproduksjon være basert på naturgass. CO2 separert fra prosessen er ment å bli injisert inn i reservoarene i havbunnen, kjent som CCS (Carbon Capture and Storage). Denne måten å lagre CO2 aksepteres fullt ut av de fleste miljøvernorganisasjoner. Den norske stat planlegger bygging av et slikt lagringsreservoar i Nordsjøen. Lignende lagringsprosjekter utvikles i Storbritannia og Nederland. Prosjektet tiltrekker internasjonal oppmerksomhet. Det er gode nyheter at naturgass kan være grunnlaget for ren og konkurransedyktig hydrogenproduksjon i stor skala. Betydelige kutt i utslipp av klimagasser kan oppnås ved å bruke rent hydrogen i stedet for kull, olje og gass, i sektorer som gassnettverk, industri, kraftproduksjon (samspill med fornybar), sjø- og landtransport.

Hydrogen produsert fra demo-anlegget kan dekke en betydelig andel av hydrogenetterspørselen innen norsk maritim virksomhet. De store volumene med hydrogen kan betjene det kommende markedet innen fiskeoppdrett, ferger, hurtigbåter og større skip. Prosjektet kan gi et grunnlag for internasjonal posisjonering av norsk hydrogen- og CC-teknologi og gi lang levetid for naturgassvirksomheten i Norge. Norsk naturgass selges for ca. 270 milliarder kroner per år og etterspørselen forventes å øke som et ledd i å redusere klimautslipp. Hvis naturgass blir omdannet til hydrogen, en helt ren gass, kan det europeiske markedet kreve enda større volum og utslippskuttene kan etter hvert bli veldig betydningsfulle.