Hydrogen markedsstudie

Kunde: Gassnova / Plan: 2018

Målsetningen for denne studien var å identifisere de mest interessante geografiske områdene for produksjon av blått hydrogen fra naturgass med CCS, inklusive tilhørende teknologi

Studien var i hovedsak basert på informasjon fra: