Offshore hydrogen produksjon

Kunde: Gassnova / Tidsplan: 2015 og 2018

Studie for å evaluere muligheten av offshore utslippsfri hydrogenproduksjon med CCS.

Studien dekket: