Clean Highly Efficient Offshore Power Carbon Capture – (CHEOP-CC)

Kunde: CRM Prototech / Tidsplan: 2017/18

Studie for å definere en membranseparasjonsenhet klar til integrering i Prototech-konseptet for energiproduksjon for offshore-applikasjoner basert på brenselcelleteknologi (CHEOP-CC). Systemet er basert på dampreforming av naturgass med kontinuerlig separasjon av hydrogen over membranen.

Hydrogenet brukes som brensel for HT-PEM brenselceller, og den resterende karbonrike gassen brukes som drivstoff for SOFC, som genererer varme som kan brukes til å drive reformeringsprosessen.

En palladiumbasert H2-membran brukes til å separere ~70 % av hydrogenet for HT-PEM-systemet, som er en av nøkkelfunksjonene for den totale massereduksjonen sammenlignet med et standard SOFC-system.