Tommeliten Alfa

Kunde: ConocoPhillips / Schedule: 2018 - pågår

ConocoPhillips har tildelt REINERTSEN New Energy en kontrakt for å gjennomføre FEED engineering for rørledningssystemet (SURF) på Tommeliten Alfa feltet. Arbeidsomfanget dekker Flow Assurance, Flowline design, design av DEH-system, materialvalg, umbilical, og Flowline Integrity Management System. I tillegg skal det gjennomføres verifikasjon av grensesnittene mot SPS og plattformsystemer, samt støtte til oppfølging av leveranser og utførelseskontrakter.

Tildelingen skjer som en del av rammeavtalen mellom ConocoPhillips og REINERTSEN New Energy som dekker SURF, Subsea Produksjons System (SPS) og Topside Engineering. Rammeavtalen ble signert i 2018 og har en varighet på ni år til 2027.

Arbeidet med FEED engineering vil pågå til september 2021, og REINERTSEN kan deretter få en viktig rolle i oppfølgingen av gjennomføringsfasen. Tommeliten Alfa prosjektet er planlagt installert og ferdigstilt i løpet av 2023.