Hydrogen kompresjonsstudie - Gassco

REINERTSEN New Energy har blitt tildelt en studie for å utføre et teknologisøk og identifisere potensielle tekniske løsninger og kostnadsoverslag for komprimering av hydrogen. Dette skal demonstrere og danne en plattform for videreutvikling av hydrogeneksport fra Norge til Europa.

Hydrogenkompresjonsanlegget vil være verdens største anlegg i sitt slag og vil trekke på den siste utviklingen innen kompresjonsteknologi.

Som partner i Joint Industry Project "Low Carbon Energy Hub" undersøker Gassco tekniske løsninger for rørledningseksport av hydrogen, både blått og grønt, fra storskala produksjon på vestkysten av Norge til potensielle utgangspunkter i Europa.

REINERTSEN New Energy har jobbet med hydrogenproduksjon og relatert teknologi siden 2011 og leverer tekniske løsninger til hydrogenverdikjeden. Vi tjener som den uavhengige ingeniøren til globale gasspionerer, og legger ut på et nytt og rent industrielt eventyr. - for de som kommer etter oss og den verden de skal leve i.