Rørledninger for effektiv transport av H2 / CO2

Internstudie / Tidsplan: 2020

Intern studie for å bestemme gjennomførbarheten og kostnadene ved å eksportere hydrogen til Europa gjennom eksisterende gassrørledninger, eller gjennom nye H2-rørledninger. Studien dekket også alternativet med å produsere hydrogenet i Europa med retur av CO2 gjennom en rørledning for lagring i et dedikert reservoar i Nordsjøen.

Aspekter rundt rørledningsmateriale og design for å imøtekomme H2/CO2-transport ble dekket, inkludert evaluering av eksisterende standarder, regler og forskrifter. Studien etablerte også CAPEX og OPEX for de forskjellige alternativene.