CO2 vertical flow test rig

Kunde: SINTEF m/Equinor & Total / Tidsplan: 2019

Prosjektering, anskaffelse, konstruksjon og installasjon (EPCI) for en fullt integrert testrigg av en vertikal strømningskrets som skal brukes til verifikasjon og testing av eksperimenter med CO2.

Riggen omfatter en 80 m dyp brønn med et U-rør laget av to vertikale rør (stor og liten diameter) installert inne i foringsrøret. U-rørets utetemperatur kontrolleres ved å sirkulere en varmevæske inne i brønnforingsrøret. U-rørarrangementet er koblet til en eksisterende horisontal testrigg for tilførsel og retur av CO2. Tilrettelegging for oppvarming og/eller kjøling av væsken er inkludert i designet.