Gjennombrudd med Equinor og lav-karbon løsninger

REINERTSEN New Energy har i dag (12. august 2022) signert en langsiktig rammeavtale med Equinor. Avtalen har en varighet på 5 år med opsjon på forlengelse til 9 år. Arbeidsomfanget er tidligfasestudier og ingeniørstøtte til Equinors prosjektgjennomføring. Med denne rammeavtalen vil REINERTSEN være sentral i å utforske både teknologi og løsninger for de neste prosjektene i samarbeid med Equinor. – «REINERTSEN har allerede rammeavtaler med Shell, ConocoPhillips og Neptune Energy, men Equinor er fortsatt den desidert største aktøren i Norge og vil spille en nøkkelrolle i utviklingen av nye løsninger for hydrogen og ammoniakk internasjonalt. Denne avtalen er derfor spesielt viktig for oss, sier administrerende direktør Geir Suul. Vi utvikler kontinuerlig vår organisasjon og med denne langsiktige avtalen vil vi rekruttere et stort antall ingeniører. Kompetanse er viktig i denne utviklingen.

Rammeavtalen med Equinor dekker:

Flerfaglige anleggsstudier - offshore og onshore:

Teknisk støttetjenester: