Blått hydrogen - UK (BP H2Teeside)

Screening studie hvor REINERTSEN New Energy bidro med input basert på HyPro-Zero prosessen i evalueringen av mulige teknologier for produksjon av blått hydrogen.

Screeningstudien ble utført av Worley for BP.

Hydrogen kapasitet: 300 – 1000 MWth (9 – 30 tonnH2/time)