Produksjon av blått hydrogen fra LNG

Kunde: Gasnor / Tidsplan: 2016/17

Målet med denne mulighetsstudien var å definere og beskrive et prosessanlegg for produksjon av blått hydrogen til TIZIR-anlegget, basert på LNG levert til stedet. Hydrogenet skal erstatte kull i industriprosessen i Tizir, Tyssedal.

Målet har vært å identifisere potensielle showstoppere knyttet til økonomiske, tekniske eller sikkerhetsmessige aspekter. Et grovt estimat av kapitalkostnadene og driftskostnadene ble gjort for å gi en indikasjon på prosjektkostnaden.