Flytende hydrogen (LH2) for ferge (Vestfjorden)

Kunde: Gasnor / Plan: 2021

Engineering av et anlegg for produksjon og flytendegjøring av hydrogen basert på elektrolyse.

Arbeidet inkluderte også gjennomgang og verifikasjon av spesifikasjoner og anbudsdokumenter, system-grensesnitt og total system-design.